Söndra och härska -Hur Europa skall knäckas och Sovjetunionen återuppstå

Var länge sedan jag skrev något här på bloggen. Men nu var det dags igen.

Det är knappt tio år sedan Vladimir Putin beskrev Sovjetunionens upplösning som 1900-talets största geopolitiska katastrof. Det var således inte första eller andra världskriget som var värst, utan just Sovjetunionens fall. Att han vill återskapa sitt forna fädernesland är det många tecken som tyder på. Läs gärna Peter Wolodarski: Ett kvarts sekel av fromma förhoppningar http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ett-kvarts-sekel-av-fromma-forhoppningar/

Efter Sovjetunionens och östblockets fall har de västligaste länderna gått med i EU och Nato. Att ta tillbaka de förlorade länderna är i princip omöjligt om EU och Nato är eniga och starka. Ett enat Europa är ett problem för Putin som måste åtgärdas.

Än så länge är EU-länderna eniga om sanktioner mot Ryssland och har en relativt gemensam åsikt om Rysslands agerande i Ukraina.

För att lyckas med sin stora plan krävs det att EU och Nato splittras genom oenighet som gör att man inte kan agera tillsammans, eller att EU blir handlingsförlamat.

Det puttrar allt fler teorier om att dagens flyktingkatastrof egentligen är en del i Putins plan för att kunna knäcka enigheten i Europa och Nato. Det kan kanske avfärdas som ren ”ryssofobi”, eller illvillig konspirationsteori, där Putin är den store djävulen. Historien lär utvisa om detta var rätt eller fel.

Men jag börjar faktiskt tro att denna typ av konspirationsteori kan ha en del riktighet i sig. Det är lite för mycket skit som händer nu på kort tid. Slumpen kan givetvis ge oss både det ena och det andra, men jag tror slumpen har ”fått lite hjälp” av en herre i Ryssland.

Kanske är Putins plan att först krossa EU inifrån, sedan få Nato alliansen att knäckas genom oenighet, t.ex. genom att testa Paragraf 5 i Baltikum. Om Nato då inte ställer upp fullt ut, går man vidare till nästa land. Fullskaliga krig kanske vi slipper, men att skapa kontroll över områden och länder kan vara tillräckligt till en början. Detta behöver inte gå över en natt, Putin kommer leva många år till. Söndra och härska är en gammal och beprövad strategi.

Så låt oss för en stund tro att allt hemskt vi ser är en del i Putins plan för att återuppbygga Sovjet.

Putins recept för att återuppbygga Sovjetunionen

1 Bygg upp Rysslands militära förmåga, satsa rejält och öva mycket.

2 Stöd främlingsfientliga partier i Europa. Sedan många år har Ryssland varit supporter till olika främlingsfientliga partier i Europa. Många har funderat på varför Ryssland gjort detta. Vi kan konstatera att de främlingsfientliga partierna i Europa får allt fler anhängare. Hur stor del Putin har i detta kan givetvis diskuteras. Inte desto mindre så har partierna till och med fått makten i vissa länder. Ungern är ett av länderna som nu hyser stort motstånd mot att flyktingar skall få bosätta sig i landet. Detta skapar nu ytterligare en splittring inom EU. Ja till och med Sverige börjar ”veva” mot Finland för att de inte vill ta emot tillräckligt många flyktingar.

3 Bygg upp en informationsverksamhet som planterar nyheter, ifrågasätter fakta, sprider motstridigheter, så att västvärldens bild av opartisk journalistik jämnas med marken. Få folket i Europa att misstro sina egna traditionella medier, då det hela tiden cirkulerar en annan sanning från dessa trollfabriker.

4 Provtryck enigheten i EU genom att angripa några delar av forna sovjetstater. Georgien angreps 2008. När det blev uppror i Ukraina 2014 så passade detta ypperligt för Ryssland som direkt annekterade Krimhalvön och startade ett krig i de östliga delarna av Ukraina.  Troligtvis kommer detta att fortgå tills man har en sammanhängande landremsa till Krimhalvön. Med lite längre tidshorisont kan hela sträckan till Moldavien stå på tur. I den Moldaviska utbrytarrepubliken Transnistrien finns redan ryska trupper på plats. De är nu mer eller mindre instängda, så något måste göras relativt snart.

5 Skapa en yttre fiende till Ryssland. Få folket att tro att Ryssland är hotat. Sanktionerna mot Ryssland gynnar Putins ställning på hemmaplan. Gör stora militära och civila övningar. Få folket att öva på hur man tar sig till sitt närmsta skyddsrum. Stora sådana övningar gjordes runt om i Ryssland under 2014.

6 Uppträd aggressivt i närområdet kring Ryssland. Få grannländerna att utmåla Ryssland som överlägset militärt. Ubåtar i svensk skärgård, kidnappning av Estnisk officer, närgångna och oberäkneliga flygningar i Östersjön, Nordsjön samt runt USA:s östkust. Stora militärövningar i Östersjön, Svarta Havet och Medelhavet, samt placera kryssningsmissiler i Kaliningrad.

7 Hota med världskrig och kärnvapen. Öva med kärnvapenbärande flygplan. Flyg övertydligt i den riktning bomben skall levereras. Sverige och Danmark har fått sådana ”finbesök”. Däribland den så kallade ”Ryska Påsken

8 Skapa en allians med stormakten Kina. Genomför gemensamma militärövningar och ingå långsiktiga avtal om olja och resurser. Kina i sig har mycket stor påverkan på världsekonomin. Om inte annat så är de en mycket stor långivare till många västerländska länder. Kina och Ryssland har hållit ihop i många resolutioner i säkerhetsrådet.

9 Stöd händelser som kan försvåra för EU och Nato. Man kan kanske inte påstå att IS är Putins verk, men även detta gynnar Ryssland genom att det i slutändan påverkar Europa genom flyktingströmmar. Kampen mot IS kommer även binda upp allt mer militära styrkor på bortaplan, vilket ger ett svagare Europa här hemma.

10 Ju större flyktingströmmar till Europa, desto bättre. Om det finns en oroshärd i närområdet, underblås denna. Stoppa alla försök till ingripande i Syrien. Använd veto i FN för att skapa handlingsförlamning.

11 Stötta de EU-fientliga partierna i de finansiellt svaga länderna inom EU. Greklandskrisen är fortfarande pågående och vi får se hur nästa val i Grekland får för utfall.  Få EU-länderna att pressas till obekväma beslut som skapar splittring mellan länderna.  Kriser inom EU tar även bort fokus från vad som händer i Ukraina och Syrien.

12 Stötta alla uppror och oroshärdar som finns runt om i Europa, t.ex. forna Jugoslavien.

13 Stötta ev. utbrytningsförsök i de forna östländerna. Stötta ryssar i alla länder.

14 Stöd Assad militärt så att kriget i Syrien blir ännu blodigare och det blir ännu fler flyktingar till Europa. Under lördagen den 5 september bekräftade Ryssland att man har trupper på plats i Syrien. USA:s utrikesminister Kerry hade även ett samtal med sin ryske motpart där följande budskap förmedlades:

Utrikesministern gjorde klart att om sådana rapporter är riktiga så kan dessa åtgärder ytterligare eskalera konflikten, leda till större förluster av oskyldigas liv, öka flyktingströmmar och riskera konfrontation med koalitionen mot IS som opererar i Syrien” skriver amerikanska utrikesdepartementet. http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-erkanner-militart-stod-till-assad/

Tre kriser som allvarligt hotar EU:s enighet
Så här är vi idag. Ett EU som är pressat av tre olika kriser. Kriget i Ukraina, Grekland som är nära att gå under ekonomiskt och en flyktingkris som skapar stora friktioner inom EU. Dessa kriser ser vi inte något slut på inom överskådlig tid. Vi har nu grogrunden till en riktigt allvarlig splittring inom EU där till och med den fria rörligheten ifrågasätts. I värsta fall kan detta leda till EU:s upplösning.

Om vi har riktig otur med slumpen så är den senaste tidens nedgång på börsen början på en rejäl börskrasch.

Så frågan är vad som händer i framtiden. Vad har Putin för plan egentligen? Vill Putin gå till historien som den som återupprättade Sovjetunionen? Vill han bli en ny Tsar?

Oavsett om Putin har ett finger med i ovan kriser eller ej, så gynnar ett svagt Europa hans framtida agerande.

Det är en mycket Oroande utveckling vi är mitt inne i nu.

Följ mig på Twitter @oroande

Annonser