26 oktober. Frivillighet räcker inte för behovet här och nu

Säkerhetsläget blir allt sämre kring Sverige. Tyvärr har vi ännu inte gjort någon större förändring som förbättrar vår försvarsförmåga. Diskussioner förs om hur mycket pengar och vilka nya system Försvarsmakten skall få i framtiden och detta är givetvis viktigt. Det behövs nya system och förmågor men just nu 2014-2015 måste vi nog leva med det vi har. Viktigt då att på kort sikt öka antalet soldater. Inför valet i september så lämnades vissa förslag på nyinförd värnplikt. Men man pratade då mer om det som framtida personalförsörjning på lång sikt och inte hur man skapar förband här och nu.

Jag anser att vi omedelbart behöver kraftsamla och kraftigt öka antalet soldater i den svenska Försvarsmakten. Från dagens ca 50.000 till minst det dubbla. Då räcker inte frivillighet. Rekryteringskampanjer och Hemvärnet i all ära, men det är orimligt att tro att ytterligare 50.000 skulle söka sig frivilligt till Försvarsmakten de närmsta åren.

Just i detta nu finns mängder med 25-50 åringar som trots allt har rejäl militär utbildning i bagaget. Kalla in dem på repövning. Vissa är säkerligen inte i lika fysisk bra form som när de var 20 år, men kunskap och färdighet kan relativt snabbt övas upp då de redan har grundkunskapen. Detta kostar mycket pengar, men är långt mycket billigare än att få fram lika många nya unga soldater på något års sikt.

Mycket av materielen från 80- och 90-talet är skrotad. Vi har sett hur mängder av bandvagnar och fordon har sålts på öppna marknaden. Men jag kan trots allt misstänka att vapen och vapensystem inte har skrotats i samma omfattning. Jag hoppas och tror att det finns mer utrustning förrådsställd än vad vi har krigsplacerad personal för.

Om det t.ex. finns fler RB70 sikten och robotar i förråden än de som nu finns på förband så finns det bokstavligt talat tusentals personer i detta land som är välutbildade, men oövade på hur man använder systemet. Det är således inte ont om soldater till våra system. Välj ut de som behövs för att bemanna de system som finns kvar och ge dem snarast en repmånad.  Krigsplacera sedan dem och utrustningen i hemvärnet eller andra förband där de kan ge förstärkning.

Så leta igenom förråden så kanske vi hittar både en och annan granatkastare, PV- och sjömålsrobot och annat som ännu inte är skrotat och kalla in så många repgubbar som vi har utrustning till. Om det är ont om personal som kan utbilda dem så kan de säkert till och med mer eller mindre repöva sig själva för grundkunskapen sitter kvar. All (förbannad) mängdträning har satt sig i muskelminnet. Kunskapen behöver bara lite hjälp att komma fram på nytt.

Genom att tillföra färdigutbildad personal och kvalificerad materiel till befintliga förband får man snabbt upp både förmåga och numerär i de befintliga organisationerna.  Detta är troligtvis både snabbare och effektivare än att försöka skapa helt nya förband som behöver eget underhåll och ledning.

Så pengar på kort sikt bör även satsas på repetitionsutbildning av tidigare värnpliktiga soldater. Pengar bör även läggas på att utrusta dem med modern stridsutrustning så som t.ex. kroppsskydd.

För att möjliggöra detta krävs förutom mer pengar att regeringen återuppväcker den nu vilande pliktlagen. ”Plikten att mönstra och att tjänstgöra i totalförsvaret är numera vilande. Men regeringen kan bestämma att den ska införas igen, om det är nödvändigt av beredskapsskäl.” http://www.rekryteringsmyndigheten.se/den-nya-plikten/kort-om-den-nya-lagen/

Repövning kan med fördel förläggas till Gotland. Då slår vi flera flugor i en smäll.

Annonser